De spelregels

In bijlage vind je de bijgewerkte spelregels zoals ze in België van toepassing zijn. Ik licht er enkele belangrijke passages uit:

2.6.4 Vanaf het begin van de service totdat de bal wordt geslagen, dient de bal zich boven de hoogte van het speelvlak en achter de eindlijn van de serveerder te bevinden en mag voor de ontvanger niet worden verborgen door de serveerder of de dubbelpartner of door iets dat ze dragen of vasthouden. 

Dit is wellicht de meest controversiële regel bij de opslag, aangezien die door vele spelers niet wordt gerespecteerd, maar de scheidsrechters er zelden of nooit tegen optreden. We zien in onze competitie en helaas ook in de eigen club, vaak spelers de bal opgooien van onder de tafel, er effect aan meegeven, de bal niet hoog genoeg opgooien en vooral de bal tijdelijk achter het lichaam of de vrije arm verbergen.

Als een speler serveert of ontvangt, terwijl het zijn beurt niet is, moet het spel door de scheidsrechter worden onderbroken zodra de fout wordt geconstateerd en worden hervat met die speler aan service of als ontvanger die, volgens de aan het begin van een wedstrijd bepaalde volgorde, aan de beurt zou zijn bij de stand die is bereikt, en bij het dubbelspel overeenkomstig de volgorde van serveren, zoals die gekozen is door het paar, dat in het begin van de set waarin de fout is ontdekt het recht van serveren had.  

Men moet dus niet verder spelen en consequent zijn met de fout, maar wel consequent zijn met de beginpositie. Als ik dus twee keer heb geserveerd terwijl het aan mijn tegenstander was, en we ontdekken dit, dan is het toch weer twee keer aan mij!

Tijdens een teamwedstrijd mogen spelers van iedereen advies ontvangen die geautoriseerd is om in de speelruimte aanwezig te zijn.  

Een verrassend element! Ik dacht dat alleen mensen met een coach-diploma mochten coachen, maar aangezien medespelers in de speelruimte aanwezig mogen zijn, denk ik dat medespelers wel degelijk mekaar mogen coachen. Of bedoelt men met de "speelruimte", het deel van de zaal waarin gespeeld wordt, dus de tafel en de afgebakende ruimte eromheen? Nog te controleren!